کلمه سنجوبنجو یا سُنجوبُنجو یا سنجو و بنجو در گویش کرمانی  بمعنی تحقیق و جستجو و یا همان پُرسُوجُو می باشد.
 

سنجو بنجو = جستجو (همون سرچ خودمون)   sonjoo bonjoo 

همه کسانی که قرار است در این سایت مشارکت داشته باشند علاقه مندان به دنیای فن آوری اطلاعات و انجام کارهای آسان تر با اینترنت هستند  و هر کدام نیز در یک زمینه تخصص دارند و می خواهند این تخصص را با دیگران به اشتراک بگذارند و از یاد دادن نکات جدید به دیگران ترسی ندارند  و دوست دارند دیگران را نیز در یادگیری خود سهیم کنند
دلیل وجودی ما در اصل بودن برای دسترسی راحت تر به دانسته ها و تجربیات دیگران است

هدف  ما ایجاد وب سایتی است که کاربران با عشق آن را انتخاب کنند .