ورود افراد متمدن به این جزیره ممنوع!!! ( 4252 بازدید)


شناسه خبر 330 فاطمه بحرینی 1392/11/6 در وقت 13:16:0

Gallery Bootstrap by WOWSlider.com v5.0

جزیره سنتینل شمالی یکی از جزایر آندمان در خلیج بنگال است که  بخش اعظم این جزیره  پوشیده از جنگل می باشد. در شمال جزیره گروهی از مردم بومی زندگی می کنند که تخمین زده می شود جمعیتی در حدود 50 تا 400 نفر را شامل شوند  .

بومیان این منطقه هر گونه تماس با افراد دیگر را رد می کنند و در گذشته باقی مانده اند و همانند انسانهای اولیه زندگی را سپری میکنند. این جزیره جزوه معدود نقاط دنیا ست که تا کنون از دست بشر امروزی در امان و دست نخورده مانده است. زیرا آن ها از انسان های متمدن دوری می ورزند و هرگونه نزدیک شدن خارجی ها را با تیر و سنگ جواب می دهند  
این جزیره میان میانمار و اندونزی واقع شده است و در سال 2004 دچار تسونامی شد ولی باز هم مردمان آن از پذیرایی گروه نجات و هلی کوپترهای نجات اجتناب کرده  و با سنگ به سراغ آن ها رفتند  


جزیره سنتینل


جزیره سنتینل

جزیره سنتینل

جزیره سنتینل

جزیره سنتینل

جزیره سنتینل

جزیره سنتینل

گرداوری شده : سنجوبنجو / فاطمه بحرینی

1 0


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید