نوستالژی دهه ی 60 ایی ها ( 5879 بازدید)


شناسه خبر 267 فاطمه بحرینی 1392/10/16 در وقت 10:7:21

Gallery Bootstrap by WOWSlider.com v5.0

در کودکی:
 
پاکن هایی ز پاکی داشتیم،

یک تراش سرخ لاکی داشتیم 

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت،

دوشمان از حلقه هایش درد داشت،

 گرمی دستانمان ازآه بود،

برک دفترهایمان از کاه بود،

تا درون نیمکت جا میشدیم

 ما پراز تصمیم کبری میشدیم،

باوجود سوزوسرمای شدید،

ریزعلی پیراهنش رامیدرید،

کاش میشد باز کوچک میشدیم

 لااقل یک روز کودک میشدیم!!

خاطرات دهه 60 ایی ها


خاطرات دهه 60 ایی ها

خاطرات دهه 60 ایی ها


 سٌنجوبٌنجو

1 0


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید